Turkish for Cavers


Ağizlama aği Anastomosis
Akarsu karsti Fluviokarst
Akarsulu mağara Through cave
Akinti markalari Current makings
Akmataş Flowstone
Aktif mağara Live cave
Anahtar deligi geçit Keyhole
Anemolit Anemolite
Ay sütü Moom milk
Bölmeli ağ Boxwork
Büyük mağara Caverne
Baca Shaft
Balkon Balcony
Besik geçit Flattener
Birakilmiş düden Light hole
Biyospeleoloji Biospeleology
Buz mağarasi Ice cave
Buzul mağarasi Glacier cave
Çamur dikiti Mud stalagmite
Çicektaşi Anthodite
Çikmaz mağara Dead end, cul-de-sac
Düden Sinkhole
Damla deligi Driphole
Damla dikit Drip stagamite
Damlataş havuzu dripstone pool
Dar geçit Squeeze
Delik deşik karst Cockpit karst
Derinlik Depth
Dişa akintih mağara Outflow cave
Dikit Stalagmite
Doğal kuyu Natural well
Dolin gölü Doline lake
Dolin Doline
Eşik Threshold
Erime oluğu Karren
Erime Solution
Fratik zon Phreatic zone
Fresko Fresco
Galeri Gallery
Giriş Entrance
Göğüslük Apron
Göçme hunisi Collapse sink
Göleti Pool
Gölova Polje
Goçük parçala Breakdown
Guano Guano
Günşiği deliği Daylight hole
Hava cebi Air pocket
Heliktit Helictite
Ilçest Town, district
Ili Province
Inciler Pearls
Jips çiçekleri Gypsum flowers
Kabuktaşi Crust stone
Kalkan Shield
Kalmti kil Residual clay
Kanat Aisle
Kavlanma levhasi Scaling plate
Kemikler Bones
Kenarrtaşi göleti Rimestone pool
Kenarrtaşi seti Rimestone dam, barrier, gour
Kil dolgusu Clay fill
Kilcal dikit Capillary stalagmite
Kizil toprak Terra rossari
Köy Village
Koridor Corridoe
Kubbe Cupola
Külahtaşi Conulite
Kürecik topluluğu Globularite
Kum dikiti Sand stalagmite
Kuru mağara Dry cave
Kuyu Well
Mağara çiçeği Cave flower
Mağara adami Troglodite
Mağara armudu Cave blister
Mağara buzu Cave ice
Mağara incisi Cave pearl
Mağara topraği Cave earth
Mağara, Mağarası Cave
Mağaracil Troglophile
Makarna sarkıt macaroni (soda straw)
Obruk Aven
Ölü mağara Dead cave
Ocak Chimney
Oda Room
Pala Blade
Pencere Window
Perde Curtain
Pirinç tarlasi Rice paddy
Pullanma yongasi Scaling chip
Salkimtaşi Botryoid
Saman sarkıt Straw stalactite soda straw
Sarkıt Stalactite
Sayvan Canopy
Sifon Sump, siphon,
Soğultkan kaynak Flowing well
Speleotem Speleothem
Su çikan Resurgence
Su kapani Water trap
Su yutan Stream sink
Sütun Column
Suçranti çanaği Splash cup
Taşimtaşi Gour
Tavan kabuğu Rook crust
Tersine akinti Backflow
Toplam Total
Uçurumlu(derin) yarik Chasm
Üçgen perde Shawl
Üfleç mağara Blowing cave
Uzunluk, Uzunluğu Length
Vadoz suyu Vadose water
Yaşmak Bacon
Yaygi Blanket
Yeraltı gölü Underground lake