Polish for Cavers


Polish English
jaskinia, grota, jama cave, cavern
dziura drogowa pothole
grotołaz, speleolog caver; speleologist
jaskiniowiec, troglodyta cave dweller; troglodyte
jaskinie caving, speleology
jaskółka ponor; sinkhole (US); swallet (GB); water swallow
dołek, zapadlisko, zlew depression; sinkhole
egzsurgencja, wiosna krasowa, odrodzenie exsurgence; karstic spring (source unknown); resurgence (source known)
woda gruntowa ground water
stalagmit stalagmite
sopel, stalaktyt stalactite
nietoperz, kij do gry w krykieta bat
wąwóz, kanion gorge, canyon
kopalnia, mina, gruba mine
kopalnia węgla colliery