Hungarian for Cavers

Hungarian English
barlang cave, cavern
barlangász; barlangkutató caver; speleologist
barlanglakó (ember) cave dweller; troglodyte
barlangászás; barlangkutatás; szpeleológia caving, speleology
víznyelő ponor; sinkhole (US); swallet (GB); water swallow
berogyás depression; sinkhole
karsztforrás exsurgence; karstic spring (source unknown); resurgence (source known)
talajvíz ground water
állócseppkő; cseppkőgyertya; sztalagmit stalagmite
függőcseppkő; sztalaktit stalactite
denevér bat