Värmland Län


Värmlands län (Värmland County) is located in west central Sweden on the border to Norway.


 Hornkullens gruvor |  Långbans gruvor |  Nordmarks museum


See also


Main Index | Sweden
Last updated Terms of Use, © Jochen Duckeck.